Πως λειτουργεί το Safepass:

Ανταποκρινόμενοι στα νέα μέτρα κατά της πανδημίας COVID 19,υποχρεούνται οι πελάτες μας κατά την επίσκεψη τους στα καταστήματα μας να έχουν στην κατοχή τους ένα από τα πιο κάτω έγγραφα:


• Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό ή σε έντυπη μορφή νοουμένου ότι σε αυτό εμφανίζεται ο κωδικός QR
• Εξαιρούνται οι ποιο κάτω ομάδες που θα πρέπει να παρουσιάζουν πιστοποιητικό που να αποδεικνύει ότι πληρούν μια από τις προϋποθέσεις του SAFE PASS (κάρτα εμβολιασμού ή πιστοποιητικό ανάρρωσης από την COVID 19 σε έντυπη μορφή ή γραπτό μήνυμα ή πιστοποιητικό αρνητικού αποτελέσματος από εξέταση PCR ή rapid test σε έντυπη μορφή ή γραπτό μήνυμα )
• Άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω
• Άτομα ηλικίας 14 ετών και κάτω
• Άτομα που έχουν εμβολιαστεί στις χώρες Νορβηγία, Λιχτενστάιν, Ισλανδία, Ελβετία

photo2