Όροι και προϋποθέσεις:

•Η Δωροκάρτα είναι προσωπική και ο κάτοχος αυτής έχει την απόλυτη ευθύνη για την χρήση και φροντίδα της. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής αυτής, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε καμία περίπτωση η επιστροφή του χρηματικού ποσού της Δωροκάρτας. Σε περίπτωση φθοράς ή παραποίησης της Δωροκάρτας, το προσωπικό του καταστήματος Superhome Center διατηρεί ρητά το δικαίωμα απόρριψής της.

•Η Δωροκάρτα Superhome Center μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για αγορές στα καταστήματα Superhome Center (DIY) Limited. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Superhome e-shop. Η Δωροκάρτα ισχύει μόνο για 12 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησης και μπορεί να χρησιμοποιείται για όσες αγορές επιθυμεί ο κάτοχός της μέχρι την εξάντληση του υπολοίπου αυτής. Η ημερομηνία λήξης και η ισχύς της Δωροκάρτας εμφανίζονται πάνω σε συμπληρωματικό δελτίο που δίνεται την ώρα της αγοράς. Οποιοδήποτε υπόλοιπο θα ακυρωθεί κατά τη λήξη της περιόδου ισχύος και δεν δύναται να επιστραφεί είτε σε μετρητά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο.

•Η Δωροκάρτα πρέπει να παρουσιάζεται κατά την πληρωμή των αγορών σας. Δεν μπορεί να εξαργυρωθεί ή να ανταλλαχθεί με μετρητά ή να χρησιμοποιηθεί για πληρωμή σε πιστωτικό λογαριασμό. Τα προϊόντα που θα αγοραστούν μέσω Δωροκάρτας μπορούν μόνο να αλλαχθούν με άλλα προϊόντα. Το διαθέσιμο υπόλοιπο της Δωροκάρτας θα εμφανίζεται στην ταμειακή απόδειξη κάθε φορά που πραγματοποιείται μια αγορά στο φυσικό κατάστημα Superhome Center. Το μέγιστο ποσό ανά Δωροκάρτα είναι €300.

•Η αγορά ή/και χρήση της Δωροκάρτας συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, που έχουν διατεθεί στον πελάτη κατά την αγορά της, και που επίσης είναι διαθέσιμοι στα καταστήματα Superhome Center.

•Η επίλυση οποιασδήποτε αντιπαράθεσης, διαμάχης ή διαφωνίας που τυχόν προκύψει σε σχέση με την Δωροκάρτα θα γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της Κύπρου.