Καριέρα

Καριέρα

Το Superhome Centre (DIY) Ltd, μέλος του Ομίλου CTC, ζητά άμεσα να προσλάβει προσωπικό για τις ακόλουθες θέσεις.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην πιο κάτω φόρμα.
Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

 

1. Για τα καταστήματα μας σε όλες τις πόλεις και την κεντρική αποθήκη στην Λευκωσία:

 

• Ταμίες
• Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
• Σύμβουλοι Πελατών
• Βοηθοί Αποθήκης στα καταστήματα και στην Κεντρική Αποθήκη

2. Βοηθοί Αποθήκης για την Κεντρική Αποθήκη


• Παραλαβή, τακτοποίηση, αποθήκευση εμπορευμάτων, οργάνωση και ομαλή λειτουργία
της αποθήκης με βάση τις οδηγίες του Προϊστάμενου
• Ετοιμασία παραγγελιών
• Φόρτωση / εκφόρτωση εμπορευμάτων και με τη χρήση μηχανημάτων
• Μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ αποθήκης και καταστημάτων
• Εκτέλεση ελέγχου αποθεμάτων ανάλογα με τις οδηγίες του Διευθυντή του Τμήματος
• Τήρηση όλων των διαδικασιών Ασφάλειας και Υγείας της εταιρείας
• Τήρηση διαδικασίας καταστροφής αποθεμάτων σύμφωνα με τη διαδικασία της
εταιρείας
• Φροντίδα για την καθαριότητα του χώρου της αποθήκης και καθαρισμός της, σύμφωνα
με τις οδηγίες του Προϊστάμενου
• Άλλες εργασίες αποθήκης


Απαραίτητα Προσόντα:
• Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Γνώση χειρισμού περονοφόρου (Forklift) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
• Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Ακεραιότητα χαρακτήρα
• Ικανότητα να εργάζεται κάτω από πίεση
• Οργανωτικές ικανότητες
• Ενθουσιασμός για τη δουλειά
• Ευχάριστη προσωπικότητα
• Ομαδικό πνεύμα
• Καλές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες

3. Γραμματέα/Προσωπική Βοηθό για τα Κεντρικά Γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία

 

Ευθύνες και καθήκοντα:

• Παροχή υποστήριξης γενικής φύσεως μέσω της παραλαβής της εισερχόμενης
  επικοινωνίας, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικές κλήσεις και
  έντυπη αλληλογραφία
• Οργάνωση συναντήσεων (διαδικτυακών ή με φυσική παρουσία)
• Λήψη πρακτικών κατά τη διάρκεια των συναντήσεων
• Διαχείριση εγγράφων συμπεριλαμβανομένης της δακτυλογράφησης επιστολών,
  σάρωσης, ταξινόμησης και αρχειοθέτησης
• Παροχή διοικητικής υποστήριξης στη Διευθυντική Ομάδα
• Προετοιμασία παρουσιάσεων κατόπιν οδηγιών της Διευθυντικής Ομάδας
• Διοργάνωση ταξιδιών στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένης της διευθέτησης διαμονής και συναντήσεων με προμηθευτές.


Απαραίτητα Προσόντα:

• Δίπλωμα Γραμματειακών σπουδών / Διοίκησης Γραφείου
• Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
• Ευχέρεια στη χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
• Γνώση των εφαρμογών MS Office
• Ακεραιότητα χαρακτήρα
• Ικανότητες οργάνωσης και προγραμματισμού
• Ευχάριστη προσωπικότητα
• Πολύ καλές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες

Παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέσω της ιστοσελίδας
μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.

4. E-commerce Catalogue Officer

 

Duties & Responsibilities

• Gaining familiarity with the Superhome Center product catalogue
• Maintaining and updating the e-commerce product catalogue
• Gaining proficiency with the Superhome Center E-Shop back-office systems
• Use of the company’s ERP as well as the E-Shop’s back-office system
• Liaising with other internal departments as well as suppliers of the company in order to maintain
excellent relations and open channels of communication during the pursuit of their duties
• Prepare new items for upload on ecommerce platform

Qualifications Required

• Excellent organization and time management skills
• Excellent verbal and written communication skills both in Greek and English
• Excellent MS Office (Word, Excel) and strong general computer skills
• Strong team player able to work in a fast-paced environment
• Familiar with ERP systems will be considered an advantage
• Previous experience in E-Shop environment will be considered an advantage

Please submit your CV through our website  April 13, 2021

Αίτηση Ενδιαφερόμενου