Καριέρα

Καριέρα

1. Για τα καταστήματα μας σε όλες τις πόλεις και την κεντρική αποθήκη στην Λευκωσία:

 

Για τα καταστήματα μας σε όλες τις πόλεις και την κεντρική αποθήκη στην Λευκωσία:

Το Superhome Centre (DIY) Ltd, μέλος του Ομίλου CTC, ζητά άμεσα να προσλάβει προσωπικό για στελέχωση των καταστημάτων σε όλες τις πόλεις και της Κεντρικής Αποθήκης στη Λευκωσία:

- Ταμίες
- Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών
- Σύμβουλοι Πελατών
- Βοηθοί Αποθήκης στα καταστήματα και στην Κεντρική Αποθήκη
- Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών, συνεχής εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην πιο κάτω φόρμα.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

2. Βοηθοί Αποθήκης για την Κεντρική Αποθήκη

 

Η εταιρεία Superhome Center (DIY) Ltd, μέλος του Ομίλου CTC, που δραστηριοποιείται στον τομέα του DIY με 5 συνολικά πολυκαταστήματα Παγκύπρια, ζητά να προσλάβει Αποθηκάριο για την Κεντρική Αποθήκη της εταιρείας στη Λευκωσία.


• Παραλαβή, τακτοποίηση, αποθήκευση εμπορευμάτων, οργάνωση και ομαλή λειτουργία
της αποθήκης με βάση τις οδηγίες του Προϊστάμενου
• Ετοιμασία παραγγελιών
• Φόρτωση / εκφόρτωση εμπορευμάτων και με τη χρήση μηχανημάτων
• Μεταφορά εμπορευμάτων μεταξύ αποθήκης και καταστημάτων
• Εκτέλεση ελέγχου αποθεμάτων ανάλογα με τις οδηγίες του Διευθυντή του Τμήματος
• Τήρηση όλων των διαδικασιών Ασφάλειας και Υγείας της εταιρείας
• Τήρηση διαδικασίας καταστροφής αποθεμάτων σύμφωνα με τη διαδικασία της
εταιρείας
• Φροντίδα για την καθαριότητα του χώρου της αποθήκης και καθαρισμός της, σύμφωνα
με τις οδηγίες του Προϊστάμενου
• Άλλες εργασίες αποθήκης


Απαραίτητα Προσόντα:
• Προηγούμενη εμπειρία σε παρόμοια θέση θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Γνώση χειρισμού περονοφόρου (Forklift) θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
• Γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
• Ακεραιότητα χαρακτήρα
• Ικανότητα να εργάζεται κάτω από πίεση
• Οργανωτικές ικανότητες
• Ενθουσιασμός για τη δουλειά
• Ευχάριστη προσωπικότητα
• Ομαδικό πνεύμα
• Καλές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές ικανότητες

Προσφέρεται ανταγωνιστικό πακέτο απολαβών και ωφελημάτων, συνεχής εκπαίδευση,επαγγελματική εμπειρία σε ένα δυναμικό και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στα πλαίσια της δέσμευσης μας για προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε όπως υποβάλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην πιο κάτω φόρμα. Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας μόνο σε περίπτωση που έχετε επιλεγεί ως υποψήφιος/α για τη συγκεκριμένη θέση.


Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν εμπιστευτικού χειρισμού.

Αίτηση Ενδιαφερόμενου